MilitaryMaps
Marker Icon

УЧЕНИЯ НАТО


НОРВЕГИЯ. Начало учений стран #НАТО - Trident Juncture 2018 (ВИДЕО) [местоположение указано условно]. . .
источник

. . .
. . .