MilitaryMaps
Marker Icon

2С3 АКАЦИЯ

. . .

Две САУ 2С3 "Акация" Тигриных Сил где-то в полях на фронте провинции Дараа (место указано условно).
. . .
источник

. . .
. . .