MilitaryMaps
Marker Icon

ШКОЛА


24.06.2016 под контролем курдов.. . .
источник

. . .
. . .