MilitaryMaps
Marker Icon

МГАРА


10.06.2016 под контролем курдов. . .
источник

. . .
. . .