MilitaryMaps
Marker Icon

АДМ. ГРИГОРОВИЧ

. . .

Прибыл в Севастополь http://3mv.ru/53481-ne-chislom-a-umeniem-chernomorskiy-flot-sdelal-stavku-na-udarnoe-vooruzhenie.html. . .
источник

. . .
. . .