MilitaryMaps
Marker Icon

БЛОК-ПОСТ


на повороте на село Победа


источник

. . .
. . .