MilitaryMaps
Marker Icon

БЕЗ НАЗВАНИЯ


Широта:  47°13'3.89"С Долгота:  37°20'48.04"В Подъем: 123 м.


источник

. . .
. . .