MilitaryMaps
Marker Icon

БЕЗ НАЗВАНИЯ


Широта:  47°16'9.73"С Долгота:  37°46'10.87"В Подъем: 54 м.


источник

. . .
. . .