MilitaryMaps
Marker Icon

БЕЗ НАЗВАНИЯ


Широта:  48°42'11.72"С Долгота:  37°37'45.54"В Подъем: 195 м. 


источник

. . .
. . .