MilitaryMaps
Marker Icon

БЕЗ НАЗВАНИЯ


Широта:  48°53'8.11"С Долгота:  37°38'44.07"В Подъем: 99 м.


источник

. . .
. . .